Vuoden Kalakauppa -kilpailun säännöt

Järjestäjä

Suomen Kalakauppiasliitto - Finlands Fiskhandlarförbund ry, y-tunnus 0222865-8

Kilpailuaika

Kilpailuun osallistutaan 1.2.2020 – 28.2.2020 välisenä aikana. Kilpailu on voimassa kuukauden ajan.

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailu on avoin Suomessa pysyvästi asuville, vähintään 18-vuotiaille henkilöille, poissulkien Järjestäjän työntekijät, heidän perheenjäsenensä ja kaikki ammatillisesti Järjestäjään sidoksissa olevat tahot.

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä vuodenkalakauppa.fi -sivustolla olevaan Äänestä Vuoden Kalakauppa -lomakkeeseen tietonsa ennen kilpailuajan päättymistä. Vuoden Kalakauppa - äänestyksessä on äänestettävä suosikkikalakauppansa tai -tiskinsä ja sen jälkeen täytettävä lomakkeeseen tietonsa. Kilpailuun voi osallistua vain kerran. Järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä kilpailuun mukaan virheellisiä tai kampanja-ajan jälkeisiä osallistumisia.

Osallistuneiden kesken arvotaan kolme (3) kappaletta 50€ lahjakorttia äänestettyyn myymälään. Osallistujan tulee tutustua kilpailun sääntöihin. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt ja Järjestäjän päätökset. Järjestäjällä on oikeus kaikkiin kilpailua koskeviin muutoksiin.

Voittajien valinta

Järjestäjä arpoo voittajat (5 kpl) kilpailun päätyttyä kaikkien kilpailuehdot täyttävien ja määräaikaan (28.2.2019) mennessä osallistuneiden joukosta. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon (7 vrk) kuluttua ilmoituksesta tai mikäli kilpailun voittaja ei halua vastaanottaa palkintoa, Järjestäjällä on oikeus valita uusi voittaja.

Järjestäjän tekemä päätös on lopullinen ja sitova kaikissa asioissa, jotka liittyvät tähän kilpailuun, eikä Järjestäjä vastaa siihen liittyviin kyselyihin.

Palkinto ja sen toimittaminen

Kilpailun palkintona on lahjakortti, jonka arvo on á 50€. Palkintoa ei voi siirtää, vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Voittaja vastaa itse kaikista mahdollisista palkinnon vastaanottamisesta aiheutuvista kuluista, Järjestäjä vastaa palkinnon arpajaisverosta ja palkinnon toimittamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Kilpailun ennenaikainen päättäminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonnan, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Järjestäjä käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti, jos kilpailua ei voida toteuttaa asianmukaisesti säännöissä mainitulla tavalla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja, milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa, jos oikeudelliset tai todelliset syyt näin vaativat. Osallistumissääntöjen voimassa oleva versio on luettavissa vuodenkalakauppa.fi/saannot.

Oikeustien poissulkeminen

Oikeustien käyttäminen on poissuljettu. Kilpailun tulos on lopullinen, eikä tuloksesta voi valittaa.

Järjestäjän vastuu

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä tämän kilpailun yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjä ei vastaa palkintojen tai niiden käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Järjestäjän vastuu ei voi ylittää kilpailun säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai sellaisista esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkintojen vastaanottamisessa.

Henkilötietojen käyttö

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat antavat yhteystietonsa, jotka poistetaan rekisteristä kilpailun päättymisen jälkeen. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Muut ehdot

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujien katsotaan hyväksyneen ja sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja ja sääntöjä. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat antavat kilpailun Järjestäjälle peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, ja tekijänoikeuspalkkioista vapaan luvan käyttää, kopioida, toistaa tai julkaista voittajan nimen kanavissaan.